Vol 7, No 1 (2023)

Muhammadiyah Law Review

Table of Contents

Evy Nurinayah I Wayan Wahyu Anandita :
DOI :10.24127/lr.v7i1.2502 | Abstract views : 377 times
PDF
1 - 8
Agung Kusuma AR Caropeboka Handayani Pamarto :
DOI :10.24127/lr.v7i1.2503 | Abstract views : 87 times
PDF
9 - 20
Dwi Putri Melati Ria Delta Raden Gunawan :
DOI :10.24127/lr.v7i1.2504 | Abstract views : 136 times
PDF
21 - 29
Aris Setyo Nugroho :
DOI :10.24127/lr.v7i1.2505 | Abstract views : 155 times
PDF
30 - 40
Nitaria Angkasa Intan Pelangi Muhammad Agung Setiawan :
DOI :10.24127/lr.v7i1.2506 | Abstract views : 126 times
PDF
41 - 51
Sumarsih Edi Rifa'i :
DOI :10.24127/lr.v7i1.2507 | Abstract views : 121 times
PDF
52 - 61