Vol 4, No 1 (2019)

JUNE 2019

Table of Contents

Nurul Atieka, Hadi Pranoto, Viona Galanita, Agus Wibowo
1 - 12
Dwi Noviawan, Karwono Karwono, Handoko Santoso
PDF
13 - 28
Mizanurhamni Mizanurhamni
29 - 40
Nimas Budiarti, Paroha Paroha
41 - 52
Eko Suryanto
53 - 62
Komala Sari, Agus Sujarwanta, Handoko Sutanto
63 - 72
Johan Saputra
73 - 90
Eko Susilohadi
91 - 105
Endra Sunoto
106 -120
Heru Julianto
121 - 136